Bioneer A/S er en af de syv danske Godkendte Teknologiske Service virksomheder. GTS-virksomhederne udvikler og udbyder forskningsbaserede services inden for en række teknologiområder til danske og udenlandske virksomheder, herunder især små- og mellemstore. Alle GTS-virksomheder arbejder på not-for-profit vilkår og har en Resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. I regi af denne udvikles nye avancerede services, så danske virksomheder kan opnå lokal adgang til højteknologisk rådgivning og teknologi, som sikrer, at virksomhederne kan gennemføre teknologiske udviklingsprogrammer.  Samtlige GTS virksomheder har egne forskningsprogrammer og har tætte forskningssamarbejder med danske og udenlandske forskningsinstitutioner for at sikre virksomhederne services, der dækker behov på kort, mellemlang og lang sigt.

Kontakt Lars H. Pedersen for mere information (email) og/eller læs mere om de teknologiske servicevirksomheder på GTS-net.